Produkty

210 Průtokoměr

210 Průtokoměr

V porovnání s OEM průtokoměrem typu 200 je typ 210 dostupný s širšími možnostmi napájení a výstupů. K dispozici je i verze s integrovaným měřením teploty. Tento průtokoměr je bez pohyblivých částí, není citlivý na znečištění a má velmi malou tlakovou ztrátu a velmi vysokou přesnost.

212 Průtokoměr s displejem

212 Průtokoměr s displejem

Průtokoměr typu 212 je založen na Kármánově vírovém jevu.  Tento průtokoměr má širší možnosti díky přidanému digitálnímu indikačnímu zobrazovači který zobrazuje průtok a teplotu média. Typ 212 je dostupný s nebo bez měření teploty.
Průtokoměr je bez pohyblivých částí, není proto citlivý na nečistoty. Má minimální tlakovou ztrátu a vysokou přesnost.

236 Průtokoměr

236 Průtokoměr

Rozdíl mezi průtokoměry typu 236 a 210 je v materiálu tělesa. Průtokoměr typ 236 je založen na Kármánově vírovém jevu. K dispozici je i verze s integrovaným měřením teploty. Tento průtokoměr je zcela bez pohyblivých částí, není proto citlivý na znečištění. Má velmi malou tlakovou ztrátu a velmi vysokou přesnost.

235 OEM Průtokoměr

235 OEM Průtokoměr

Rozdíl mezi průtokoměrem typu 235 a 200 je v materiálu tělesa. Průtokoměr typ 235 je založen na Kármánově vírovém jevu. K dispozici je i verze s integrovaným měřením teploty. Tento průtokoměr je zcela bez pohyblivých částí, není proto citlivý na znečištění. Má velmi malou tlakovou ztrátu a velmi vysokou přesnost.

200 OEM Průtokoměr

200 OEM Průtokoměr

Průtokoměr typu 200 je založen na Kármánově vírovém jevu. K dispozici je i verze s integrovaným měřením teploty. Tento průtokoměr je zcela bez pohyblivých částí, není proto citlivý na znečištění. Má velmi malou tlakovou ztrátu a velmi vysokou přesnost.

400 OEM Tlakový snímač

400 OEM Tlakový snímač

Využívá osvědčenou technologii kermického plátku, má teplotně kompenzovaný a linearizovaný napěťový výstup. Výstupem je zesílený, lineární signál vhodný pro přímé zpracování v elektronických řídících systémech. Snímače jsou ideální pro kontinuální měření hladiny v pračkách, myčkách atd. 

503 OEM Tlakový snímač

503 OEM Tlakový snímač

Snímač relativního tlaku typu 503 s využitím osvědčené keramické technologie, který je k dispozici se standardními napěťovými i proudovými výstupy. Je určen pro velkosériovou výrobu v OEM aplikacích.

505 OEM Tlakový snímač

505 OEM Tlakový snímač

Tlakové snímače typu 505 jsou vhodné pro snímání tlaku vody v topných a průmyslových okruzích. Keramický měřící prvek poskytuje kalibrovaný a zesílený napěťový signál. Snímač je speciálně navržen pro velkosériovou výrobu v OEM aplikacích.

511 OEM Tlakový snímač

511 OEM Tlakový snímač

Tyto kompaktní OEM tlakové snímače splňují nejvyšších standardy pro mechanické namáhání, EMC kompatibilitu a provozní spolehlivost, což znamená že jsou zejména vhodné pro všechny náročné průmyslové aplikace. Tento snímač využívá keramickou technologii vyvinutou Hubou Control a v posledních 20 letech bezproblémově nasazenou v milionech aplikací. Použita v kombinaci s unikátní integrovanou elektronikou garantuje vysoký stupeň přesnosti pro široký teplotní rozsah.

512 Relativní tlakový snímač typ pro mobilní hydrauliku

512 Relativní tlakový snímač typ pro mobilní hydrauliku

Tlakový snímač typu 512 s kabelovým připojením splňuje nejvyšší požadaky průmyslové a mobilní hydraulické aplikace. Tento snímač je dostupný se standardním krytím  IP 69K. Standardně montovaný tlumič tlakových rázů zabraňuje poškození tlakovými špičkami.

Kompaktní a odolná konstrukce zajišťuje odolnost proti elektrickému přepětí a vibracím podle Kfz-normy ISO 16750. Tlakový snímač typu 512 garantuje nejvyšší EMC stabilitu podle několika Kfz norem s testovací úrovní až 100V/m. 

Měřící prvek je využíván firmou Huba Control, která vyvinula tenkovrstvou technologii na nerezové oceli a je také kompletně hermeticky svařen. 
 

515 OEM tlakový snímač

515 OEM tlakový snímač

Tyto kompaktní OEM tlakové snímače 515 dosahují nejvyšších standardů pro mechanické namáhání, EMC kompatibilitu a provozní spolehlivost. 

Tyto snímače využívají keramickou technologii, kterou vyvinula Huba Control. Za posledních 20 let byla tato technologiie využívána v milionech aplikací. Použití v kombinaci s unikátní integrovanou elektronikou dává řadě 515 má vysoký stupeň přesnosti pro všechny teplotní rozsahy. Tyto snímače mají vynikající poměr cena/výkonu.
 

516 OEM Tlakový snímač

516 OEM Tlakový snímač

Tento tlakový snímač 516 je založen na keramické technologii, kterou rozvinula Huba Control a používá ji posledních 20 let v milionech aplikací. Použití v kombinaci s unikátní integrovanou elektronikou dává snímačům řady 516 vysoký stupeň přesnosti pro široký teplotní rozsah. Tato technologie se zesíleným poměrovým výstupním signálem, podporuje přímou montáž, bez potřeby kompenzací pro teplotu nebo tlak.

519 Tlakový snímač

519 Tlakový snímač

Tlakový snímač typu 519 má kompaktní a robustní konstrukci a velmi vysokou přesnost měření. Čelní membrána jej předurčuje k použití pro snímání hustých médií v procesní technice.
Mimo několik variant tlakových a elektrických připojení je zde také tlakové rozpětí od 400 mbar do 60 bar. Tento senzor využívá keramikou technologii, kterou vyvinula Huba Control a v posledních 20ti letech ji používá v milionech aplikací.

520 Tlakový snímač

520 Tlakový snímač

Tlakový snímač typu 520 je založen na Huba Control v tenkovrstvé technologii, kde tlakový měřící prvek je kompletně svařen. Tento tlakový snímač splňuje nejvyšší požadavky pro ochranu proti proražení. Snímač je ideální pro všechny typy chladiv, včetně amoniaku.

525 Tlakový snímač

525 Tlakový snímač

Tlakový snímač typu 525 má kompaktní a robustní konstrukci a velmi vysokou přesnost měření.

Tlakový snímač s jeho velkým výběrem tlakových a elektrických připojení má také tlakové rozsahy od 50 mbar.

Konstrukce tlakového snímače je založena na osvedčené keramické technologii vyvinuté v Huba Control před více než 20 lety.

526 Tlakový snímač

526 Tlakový snímač

Kompaktní typ 526 tlakového snímače je založen na osvědčené keramické technologii vyvinutou Huba Control před více než 20 lety. 

Tlakový snímač a jeho velký výběr tlakových a elektrických spojení má také tlakový rozsah od 100 mbar. Tyto snímače jsou dostupné ve velkých sériích pro OEM zákazníky s vynikajícím poměrem ceny a výkon.

528 Tlakový snímač

528 Tlakový snímač

Kompaktní tlakový snímač řady 528 je založen na osvědčené keramické technologii kterou firma Huba Control vyvinula již před 20 lety a průběžně ji rozvíjí . Tyto tlakové snímače jsou vhodné pro aplikace v širokém spektru průmyslových odvětví. 

550 Tlakový snímač

550 Tlakový snímač

Tlakový snímač  typu 550 vyhovuje nejvyšším požadavkům pro mobilní hydraulické aplikace. Tento snímač je dostupný se standardním krytím IP 67 nebo IP 69K. Standardně osazený tlumič tlakových rázů zabraňuje poškození tlakovými špičkami vznikajícími v těchto systémech. Kompaktní a robustní konstrukce splňuje požadavky na odolnost proti elektrickým šokům a vibracím, podle norem pro silniční vozidla ISO 16750. Tlakový snímač typu 550 garantuje nejvyšší EMC kompatibilitu podle několika norem pro silniční vozidla s testovací úrovní až do 100V/m. 

Měřící prvek je založen na tenkovrstvé technologii, kterou vyvinula firma Huba Control, využívá membránu z nerezové oceli a je kompletně hermeticky svařen. 

555 Tlakový snímač

555 Tlakový snímač

Tlakový snímač typu 555 byl vyvinut pro alternativní pohonné systémy. Vysokotlakový snímač je vhodný pro vozidla a stacionární aplikace díky schválení pro vodík podle EC79. Tento snímač je dostupný se standardním krytím IP 67 nebo IP69K. 

Kompaktní a robustní design splňuje požadavky pro odolnost proti elektrickým šokům a vibracím podle norem pro silniční vozidla ISO 16750. 

Měřící článek je založen na rozvinutí tenkovrstvé technologie Hubou Control na nerezové oceli a je kompletně hermeticky svařen.

558 Tlakový snímač

558 Tlakový snímač

Tlakový snímač typu 558 dosahuje nejpřísnější požadavky pro průmysl a výrobu vozidel. Tento senzor je dostupný se standardním krytím IP 67 nebo IP 69K. Volitelný tlumič tlakových rázů zabraňuje poškození tlakovými špičkami. Kompaktní a robustní konstrukce splňuje požadavky na EMC pro odolnost proti a vibracím podle norem pro silniční vozidla ISO 16750. Tlakový snímač typu 558 garantuje nejvyšší EMC kompatibilitu podle několika norem pro silniční vozidla s testovací úrovní až do 100V/m.

401 OEM Diferenční tlakový snímač

401 OEM Diferenční tlakový snímač

Tlakový snímač typu 401 využívající osvědčenou technologií keramického plátku, má teplotně kompenzovaný a linearizovaný výstupní napěťový signál vhodný pro přímé zpracování v elektronických řídících systémech.

402 Diferenční tlakový snímač

402 Diferenční tlakový snímač

Tlakový snímač typu 402 využívající osvědčenou technologií keramického plátku, má teplotně kompenzovaný a linearizovaný výstupní napěťový signál vhodný pro přímé zpracování v elektronických řídících systémech. 

Jsou ideální pro snímání jemného proudění vzduchu nebo zanesení filtrů v klimatizační technice a pro měření nízkých tlaků v oblasti životního prostředí či v lékařské technice.

403 OEM Diferenční tlakový snímač

403 OEM Diferenční tlakový snímač

Tlakový snímač typu 403 využívající osvědčenou technologií keramického plátku, má teplotně kompenzovaný a linearizovaný výstupní napěťový signál vhodný pro přímé zpracování v elektronických řídících systémech.

450 Diferenční tlakový snímač

450 Diferenční tlakový snímač

Tlakový snímač typ 450 je robustní snímač integrovaný v malém kompaktní pouzdře pro použití v různých aplikacích se vzduchem nebo neutrálními plyny. Znečištění s malými částicemi nemají vliv na funkci tohoto snímače tlaku. Typ 450 je ideální pro HVAC aplikace. Navíc k analogovému výstupu má tento tlakový snímač také digitální výstup I²C. Tyto výstupní signály jsou teplotně kompenzované, lineární a zesílené. Snímač je určen pro montáž přímo na PCB.

652 Diferenční tlakový snímač

652 Diferenční tlakový snímač

Tlakový snímač typ 652 je vhodný pro nepřetržité sledování průtoku kapalin a plynů (nebo hladiny kapalin) v topných, ventilačních a procesních technologiích. Jeho velmi robustní konstrukce umožňuje vysoké jednostranné přetížení až 20 barů.

664 Diferenční tlakový snímač

664 Diferenční tlakový snímač

Tlakový snímač typu 664 je navržen pro měření nízkého tlaku ve vzduchu a v prostředí neutrálních plynů. Typ 664 je založen na křemíkové technologii s dobrou přesností a dlouhodobou stabilitou. Kompaktní rozměry typu 664 ho předurčují pro aplikace, kde velikost hraje důležitou roli, je také opatřen I²C digitálním výstupem, navíc k analogovým a poměrovým výstupům.

692 Diferenční tlakový snímač

692 Diferenční tlakový snímač

Tlakový snímač typu 692 využívá osvědčenou a unikátní keramickou technologií, má standardizované napěťové nebo proudové výstupy. Má širokou škálu různých tlakových a elektrických připojení. Materiály tlakového tělesa a připojení jsou vhodné pro různá média.

699 Diferenční tlakový snímač

699 Diferenční tlakový snímač

Tlakový snímač typu 699 má přepínatelné tlakové rozsahy. Kompletní verze umožňuje přizpůsobení specifickým požadavkům zákazníka.Speciálně vyvinuté senzory umožňují přesné a dlouhodobě stabilní měření.Velká rozmanitost nabízí mnohostranné využití v klimatizační technice i pro jemné měření v průmyslu nebo lékařství.

699M Diferenční tlakový snímač (Modbus)

699M Diferenční tlakový snímač (Modbus)

Tlakový snímač 699M se používá především pro monitorování vzduchu a neutrálních plynů. Tento snímač je volitelně dostupný s jedním nebo dvěma tlakovými senzory, které umožňují měření diferenčního tlaku nebo objemového průtoku ve dvou jednotlivých bodech systému. Toto dělá typ 699M ideální pro použití v průmyslu HVAC. 699M komunikuje prostřednictvím protokolu Modbust® RTU a obsahuje dva univerzální analogové vstupy navíc ke dvěma analogovým výstupům. Toto umožňuje připojení dalších snímačů a zároveň ovládání akčních členů, třebas pohonů. Nabízí se tedy možnost využít jednotku jako decentralizovaný uzel pro stávající regulátory, rozšířit vstupy a výstupy a snížit náklady na instalaci. Senzory používané jednotkou jsou založeny na unikátní a dobře ověřené technologii keramických tenzometricky namáhaných plátků vyvinutou v Huba Control AG.

604 Mechanický tlakový spínač

604 Mechanický tlakový spínač

Tlakový spínač řady 604 je ideální pro kontrolu proudění vzduchu v klimatizacích a ventilačních systémech, ale stejně spolehlivý je i v průmyslových aplikací monitorování vzduchu. Pět tlakových rozsahů, usnadňuje instalaci stejně jako třeba kombinovaný držák, šroubové svorky a zaklapávací kryt. Jedinečnou výhodou je vysoká přesnost nastavení vyplývající z nanášení stupnice ve výrobě pro každý kus.

620 Mechanický tlakový spínač

620 Mechanický tlakový spínač

Tlakových spínač typ 620/625 je vhodný pro kapaliny a plyny. Těleso spínače je z plastu, mosazi nebo hliníku a používá  NBR, FPM, EPDM nebo  silikonovou membránu. Velmi vysoká přesnost a stabilita je dána vhodně rozvrženými rozsahy spínání Robustní konstrukce jej předurčuje pro použití v různých průmyslových zařízeních a procesní automatizaci.

625 Mechanický tlakový spínač

625 Mechanický tlakový spínač

Tlakových spínač typ 620/625 je vhodný pro kapaliny a plyny. Těleso spínače je z plastu, mosazi nebo hliníku a používá  NBR, FPM, EPDM nebo  silikonovou membránu. Velmi vysoká přesnost a stabilita je dána vhodně rozvrženými rozsahy spínání Robustní konstrukce jej předurčuje pro použití v různých průmyslových zařízeních a procesní automatizaci. 

630 Diferenční tlakový spínač

630 Diferenční tlakový spínač

Diferenční tlakový spínač typu 630 je vhodný pro monitorování neutrálních a mírně agresivních kapalin a plynů. Spínací prvek je izolovaný od média. Ideální pro použití jako monitor průtoku v potrubních topných systémů nebo obecně monitorování hladiny v aplikacích procesní technologie. Extrémně robustní konstrukce s vysokou funkčností díky přetížitelnosti 10/20 bar.

548 Tlakový snímač s displejem a programovatelnými spínacími výstupy

548 Tlakový snímač s displejem a programovatelnými spínacími výstupy

Tlakový snímač a spínač řady 548 je  mikroprocesorově řízený programovatelný a vyznačuje se robustní průmyslovou konstrukcí. Parametry jsou jednoduše nastavitelné pomocí dvou funkčních tlačítek v konfiguračním menu, které disponuje až dvěma programovatelnými spínacími body. Je vybaven diagnostickou funkcí. Velký čtyřmístný LED displej zaručuje dobrou čitelnost. Tlakový snímač typu 548 je založen na velmi osvedčené keramické technologie, kterou rozvinula Huba Control před více než 20 lety.

540 Tlakový snímač s displejem

540 Tlakový snímač s displejem

Tlakový snímač  a spínač řady 540 je  mikroprocesorově řízený programovatelný a vyznačuje se robustní průmyslovou konstrukcí. Parametry jsou jednoduše nastavitelné pomocí dvou funkčních tlačítek v konfiguračním menu, které disponuje až dvěma programovatelnými spínacími body. Je vybaven diagnostickou funkcí. Velký čtyřmístný LED displej zaručuje dobrou čitelnost. Tlakový snímač 540 pracuje na Huba Control  tenkovrstvé technologii, kde tlakový měřící prvek je kompletně svařen.