630 Diferenční tlakový spínač

Diferenční tlakový spínač typu 630 je vhodný pro monitorování neutrálních a mírně agresivních kapalin a plynů. Spínací prvek je izolovaný od média. Ideální pro použití jako monitor průtoku v potrubních topných systémů nebo obecně monitorování hladiny v aplikacích procesní technologie. Extrémně robustní konstrukce s vysokou funkčností díky přetížitelnosti 10/20 bar.

Medium: Kapaliny a neutrální plyny
Tlakový rozsah: 6 … 5500 mbar
El. Připojení: šroubové svorky
faston konektory
Tlakové připojení: vnitřní závit

*Montážní držák

Hlavní výhody

  • vysoká přetížitelnost pro P1+P2 a to 10/20 bar
  • jednoduchá, robustní konstrukce s vysokou provozní spolehlivostí 
  • použitelné pro lehce agresivní kapaliny a plyny 
  • opakovatelnost  < ±0.4 mbar