Snímače rychlosti proudění

Slouží ke snímání rychlosti proudění vzduchu ve vzduchotechnických kanálech i těžkých průmyslových aplikacích.

EE75 Průmyslový snímač

EE66 Přesný snímač pro rychlosti 0-1..1,5..2 m/s

EE65 Přesný snímač pro rychlosti 0-10..15..20 m/s

EE575 Kompaktní snímač pro rychlosti 0-1..2 m/s

EE576 Kompaktní snímač pro rychlosti 0-5..10..20 m/s

EE771 Snímač průtoku vzduchu a nevýbušných plynů

Výhradní zastoupení firem
pro Českou republiku
EE